Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Miljö- och förvaltningsgrupp

Man diskuterar med Cisterna frågor rörande den yttre och inre miljön på Björnbo. Det sker dels på eget initiativ men också på uppdrag av hyresgäster.