Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Miljöbilen 2024

Miljöbilen tar emot elavfall och farligt avfall

utanför Björnbos huvudingång mellan 17.15 - 17.45

följande dagar under 2024 . 4 mars, 13 maj, 16 september och 25 november på Björnbo