Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Miljöbilen 2023

Miljöbilen tar emot elavfall och farligt avfall

utanför Björnbos huvudingång mellan 17.15 - 17.45

följande dagar under 2023: . 6 mars, 15maj, 18 september och 27 november på Björnbo