Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Hobbyrum

I hobbyrummet finns alla tänkbara verktyg för snickeri och enklare metallarbeten. Vissa verktyg får lånas hem vid behov.

I hobbyrummet finns också snickarbänkar

 

              VÄLKOMMEN TILL HOBBYRUMMET

 -      Här städar Du och tar bort allt skräp och överblivet material efter avslutat arbete.

-      Överblivet material, som du överlåter till andra, kan Du placera i höger hörn innanför gula tejpen.

-      Eget material, märkt med namn, kan Du förvara i hobbrummet under pågående arbete.

-      Du kan låna hem verktyg och maskiner förutsatt att Du återlämnar dem till hobbyrummet när Du är klar.

-      Det finns en pärm med instruktionsböcker/manualer till en del EL maskiner som Du, vid behov, kan ta del av innan arbetet påbörjas.

-      Du som vill ha/behöver hjälp med något verktyg eller elektrisk maskin kan kontakta Anders på 0705560348.

-      Du är välkommen med förslag på ny och kompletterande utrustning till hobbyrummet.

-      Allt arbete i hobbyrummet sker på egen risk och eget ansvar. Se därför över Ditt försäkringsskydd!

 

      Björnbo Hyresgästförening

 

 

 

    

.