Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Presentation av Björnbo 

Björno Seniorboende, byggt på 50-talet och omgivet av en park, ligger vackert nära Kyrkviken på norra Lidingö. Anläggningen består av lägenheter 1 – 5 rum samt radhus. En matsal finns liksom en liten affär.  

Hyresgästerna är medlemmar i Björnbo hyresgästförening, som bildades år 1957. Föreningens syfte är att främja hyresgästernas trivsel, tillvarata deras intressen samt vara förhandlingspart beträffande hyror och måltidsabonnemang m.m. i förhållande till Wallfast och Attendo enligt antagen förhandlingsordning.

Vår hyresgästförening är en privat förening och inte på något sätt kopplad till den stora riksorganisationen. Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Särskilda kommittéer svarar för aktiviteter av skilda slag. Förteckning över styrelsens sammansättning, funktionärer och kommittéer finns på anslagstavlan i entréhallen, Björnbo 1 samt även på denna hemsida.

Föreningen informerar om aktuella frågor och händelser genom hemsidan www.bjornbo.nu. Protokoll från styrelsens sammanträden, årsberättelsen, promemorior etc. finns också i entréhallen insatta i en pärm.

En viktig del i informationen är att nyinflyttade hälsas välkomna av två av föreningens medlemmar som introducerar dem i föreningens verksamhet och de möjligheter som livet på Björnbo kan innebära.