Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

 

Hemsidan

BHF:s hemsida uppdateras fortlöpande och innehåller information både till boende och andra intressenter. Hemsidan är av sekretesskäl delvis låst, dvs. kan nås enbart av de boende.