Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Gymnastik

Gymnastiken i full gång

 

Sitt/lättgympa. 

09.45 varje onsdag. i matsalen med ledare